CSALÁDI KRÓNIKÁINK

 

ÜDVÖZÖLJÜK A GEIGER CSALÁD HONLAPJÁN
Jelen honlapunkkal GEIGER MÓNIKA menyünk családja előtt tisztelgünk.
 


GEIGER CSALÁDSOMOGY M.-i GEIGEREKPUSZTASZEMESI GEIGEREK
 

Majd 30 év – laikusból lassan amatőrré váló – családkutatás részbeni összefoglalására tesz kísérletet családfánk megjelentetése. Célja elsősorban a további kapcsolódások lehetővé tétele, de nem nélkülözi a büszkeség indítékát sem.
Kialakulása vélhetően jó példa arra, hogy a kutatásban az egyre szélesebbre nyíló távlatok szükségszerűen maguk után vonják a kutatás rendszerének menet közbeni, alapos átalakítását, amely veszteségekkel, illetve dupla munkával is
együtt jár.
Előbb technikai lehetőségeket kihasználva képekkel gazdagon illusztrált
album formátumban készült a családi krónika családonként, először a saját családunk, majd anyáink, nagyanyáink és végül menyeink családjairól.

A szájhagyomány, az irataink és kutatásaink összefoglalásai ezek a  könyvek, a szlovákiai és magyarországi családok kollektív munkájának eredményei, melyeknek első kötete 1993-ban született és íródik azóta is tovább.

Később már WEB lap készítésére is alkalmas
rajzoló programot vettünk igénybe.
Ennek a folyamatnak az eredményét mutatjuk most be
az alábbi családok ismertetésén keresztül, melyek a Sztrányai családon keresztül egy ősfában, azaz az anyai ágakkal kiegészített családfában egyesülnek.
Ezek a  saját családunk:

a
SZTRÁNYAY (Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi, Mikovinyi,  Pongrácz) ,  a ZÁNYI,
anyáink, nagyanyáink családai: a KAJÁN , a SKONDA, a SCHREINER, a JANCSÓ, a GLATZ.
                                           menyeink családai:  a GEIGER, a NEHÉZ, a CHOVAN..  

         Honlapjaik elérhetők erről a lapról is.   
 
A családok és krónikáik
folyamatosan kerülnek bemutatásra és esetenként aktualizálásra. A Sztrányay család keretében mutatjuk be a régebbi korokban, a feleségek révén rokonná vált családokat is, így a családok érintett ágait.
A
program adta megoldásokat próbáltuk maximálisan kihasználni, hiszen lehetőséget ad arra, hogy:
      ki-ki a kapcsolódó
neveket ill. helyeket könnyen megtalálja,
       a családfán szereplő személyekről összegyűjtött
információkat és képeket megismerje,
      minden esetben megtalálja a
forrásainkat is,
      nemcsak teljes családfákat hanem esetenként
családfa töredékeket is megismerjen és esetleg  
          kapcsolódjon
feldolgozásunkhoz,
      az anyai családfákat is hozzákötöttük az alap családfánkhoz, az
"ősfa" követelményeinek megfelelően,
      érintettség okán mindenhol megemlítjük az
iker gyermekek születését,
      a
személyiségi jogokat is figyelembe véve, az élő személyeknek csak a nevét tesszük közzé, kivéve ha       
          az illető személy a további adatok közléséhez is
hozzájárul.

Állapot: 2011 április.


             Sztrányai György és neje Zányi Ildikó
                                                          

 

Kérjük küldje el észrevételeit, minket érdekel!
Kérdéseire szívesen válaszolunk!
Levélcímünk:                

Látogatóink száma: