SOMOGY MEGYEI GEIGEREK
 

GEIGER CSALÁDPUSZTASZEMESI GEIGEREKKEZDŐLAP
 

Magyarországi
  betelepülések
    Tolna
 Baranya
Bács-Kiskun
Vas
Pest   

Az előbbiek is mutatják, egy teljes kép felvázolása meghaladná lehetőségeinket. Azért megemlítjük, hogy van tudomásunk Tolna megyei: Szárazd, Tolna, Baranya megyei: Majs, Bóly, Pécsvárad, Hegyhátmaróc, Szopok, Jánosi, Komló, Szopok, Mánfa, Bács-Kiskun megyei: Hajós, községekbe települt Geigerekről, de találkoztunk a névvel a pesti anyakönyvekben is.
Tudomásunk van 1595-ben nemesi levéllel rendelkező jobbágyi Geigerekről is. Maradékait sajnos nem ismerjük.
Ebben az összeállításban a Somogy megyébe települtekkel foglalkozunk.
Somogy megye    
  a hódoltság utánBavándorlás,
BetelepítésVándorlás

Konszolidálódás
 
A törökök kivonulása utáni időben- 1680-as években -  dél Dunántúl területe meglehetősen elnéptelenedett volt.  A magyar lakosság egy része az ország más részeire menekült. A török idők alatt horvát és vend lakosok települtek ide.
A hódoltság megszűntével ez a helyzet lehetőséget adott arra, hogy a szökött jobbágyok, zsellérek vagy vallásüldözést szenvedettek életlehetőséget keressenek maguknak. A szlovák és német bevándorlások oka sok esetben a szabad vallásgyakorlás engedélyezése volt. Így alakult meg Tabon a legrégibb evangélikus gyülekezet 1717/18-ban
.
1730-tól zömében telepítéssel érkezett horvát, vend, szlovák és kevés német lakos. A földesurak kedvezményekkel segítették a letelepülőket.
Ennek ellenére a „domesztikák”, az adóösszeírások - melyek családonként történtek - tanúsága szerint a lakosság még nem állandósult, folyamatos vándorlás volt kimutatható.
Az elvándorolt magyarok egy része visszatért, de továbbra is érkeztek horvát, vend, szlovák telepesek. A németek nemcsak német területről érkeztek, hanem a kezdetben Tolna és Baranya megyébe települt, zömében Hessen, Közép Bajorország és Sváb-Frank vidékről való németek egy része, szekunder telepesként, jelent meg Somogy megyében.


A század második felére a telekviszonyok rendeződtek, a lakosság állandósult, a gazdálkodás fejlődött, nőtt az adózóképesség, a családszerkezet stabilizálódás, a falukörnyezet feljavulása, a művelési módszerek javulása tapasztalható. A szőlőterületek (puszták és szőlőhegyek) népessége figyelemre méltó arányban növekedést mutatott. Jómódú zsellérréteg alakult, amely a legnagyobb számú réteggé növekedett, akik hamarosan házakkal rendelkeztek, az árutermelésben is részt vettek (bor, gyümölcs, dohány, len, kender, stb) és a falusi ipart létrehozásában is kiemelkedő szerepük volt.


Forrás: SZITA LÁSZLÓ. Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII.-XIX. Században. (Somogyi Almanach 52. szám)
 
Geigerek megjelenése Somogy megyében

          Andocs


           
Zics

         Nágocs


        
Miklósi 
Pusztaszemes

 
Ebben a közegben keressük, hol jelentek meg először  Geiger családunk ősei. Forrásaink az Egyházlátogatási jegyzőkönyvek és az anyakönyvek voltak.  Az általunk kutatott Geigerek mind római katolikusok voltak. Nézzük meg az első Geigerekről szóló adatokat.

1725-ben született Andocson Joannes, Philippus Gajger és Maria Lucretia fia. További sorsuk nem ismert.

1749
évi összeírásban, Zics községben szerepel      Gasparus Gajger és három gyermekének bejegyzése. Ide a földesúr, Zichy Ádám telepített ebben az időszakban sváb zselléreket.

1724-ben
anyakönyvezték Nágocson Anna Catharinát, Michael Geÿger és Margaretha Walor lányát. Még egy Joannes fiú születése ismert, család további sorsa viszont nem.
1757
évi összeírásban Nágocson szerepelnek: Joannes, Gasparus és Michael Gaiger. Az ő leszármazottuk az a Michael, akit a Geigerek közül elsőként anyakönyveztek Pusztaszemesen. Családjuk mintegy 70 tagját ismerjük.
        

1738-ben
anyakönyvezték Miklósiban Albertust, Joannes Geÿger és Dorothea fiát.
1758
  évben Miklósiban ismét Gasparussal és három fiával találkozhatunk. Feltehető a Zicsből való átköltözésük, bár ide a Tallián, Csapodi és Baranyai családok telepítettek németeket. Az első betelepítettek között szereplő német lakosság negyedszázad alatt kicserélődött. Ezek a családok kis töredéket adtak.
1771 évben Miklósiban csak Stephanus Geiger (aki nem köthető minden kétséget kizáróan az előbbi családhoz) szerepel négy fiával és két lányával. Csak az ő ága adott egy nagy családfát, mely Pusztaszemesen teljesedett ki.


Az első pusztaszemesi Geiger születését 1788-ban jegyezték be az anyakönyvbe. Ő volt Michaela nágocsi Michael Gayger és Anna Maria Vist  fia. Családjuk már az 1757-8 évi összeírások idején Nágocson élt. A házaspár, az első telepesek egyike lehetett. Ennek az ágnak utolsó ismert tagja az 1912-ben született Gayger Mária volt.

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a Családfa töredékek  összeállításban találhatók, melyen betűrendes mutató segíti a keresett név és hely megtalálását. A nevek, az anyakönyvi formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

Ezután már csak a Pusztaszemesre került Geiger családokkal foglalkozunk.


                                                          
PUSZTASZEMESI GEIGEREKKEZDŐLAP